Διαγνωστικό BWM

Ειδικό διαγνωστικό προγραμματισμών BMW

2.100,00

Το ειδικο διαγνωστικό προγραμματισμών bmw μπορεί να προγραμματίσει μονάδες εγκεφάλων και να αλλάξει παραμέτρους γρηγορότερα και ευκολότερα απο οτι μπορούν  οι ίδιοι οι αντιπρώσοποι της bmw

SKU: 24.01.04.002 Category:

Product Description

Γενική Περιγραφή:
Το ειδικο διαγνωστικό προγραμματισμών bmw μπορεί να προγραμματίσει μονάδες εγκεφάλων και να αλλάξει παραμέτρους γρηγορότερα και ευκολότερα απο οτι μπορούν οι ίδιοι οι αντιπρόσωποι της bmw. Το ειδικό εργαλείο bmw μπορεί να προγραμματίσει τα χιλίομετρα μέσω της θύρας OBD, μπορεί να προγραμματίσει κλείδια σε CAS1,CAS2,CAS3,CA3+
Επίσης μπορεί να πραγματοποιήσει ειδικές διαγνώσεις και κωδικοποιήσεις εγκεφάλων.

Κάλυψη μοντέλων:
BMW σειράς E36 (με θύρα OBD) έως και τα τελευταί μοντέλα σειράς F

Ενδεικτικές λειτουργίες:
1. Αναγνώριση οχήματος (Αρ.Πλαισίου, πραγματικά χιλιόμτερα, ημ/νια παραγωγής)
2. Ανάγνωση και διαγραφή κωδικών βλαβών
5. Ανάγνωση και αλλαγή ημερομηνιών service
6. Ανάγνωση ζωντανών μετρήσεων αισθητήρων
7. Ανάγνωση και προγραμματισμό εγκεφάλων για χαρτογράφηση.
9. Συγχρονισμός DME/DDE και EWS/CAS, CAS και ELV
10. Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κλειδιών
11. Ενεργοποίηση & απενεργοποίηση λειτουργίας τηλεόρασης για σειρές E3x,E46,E5x,E83,E85,E86
12. Δυναρότητα διάγνωσης των εσωτερικών σημάτων CAN BUS
13. Ανάγνωση και κωδικοποίηση χιλιομέτρων σε εγκεφάλους IKE, LCM, EWS, ECU, ABS, VTG, EGS
14. Εμφάνιση κωδικού κοπής κλειδιών